Rasfoire documente

Ordinul 560/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 462 din 29-apr-2021

Ordinul 3.755/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 462 din 29-apr-2021

Decizia 19/2021 [A] privind interpretarea dispoziţiilor art. 59^1 alin. (2) raportat la art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 462 din 29-apr-2021

Ordinul 561/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii ''Alerte MS''

publicat in M.Of. 462 din 29-apr-2021

Ordinul 559/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

publicat in M.Of. 462 din 29-apr-2021

Hotarirea 494/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est-Mediteranean'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 462 din 29-apr-2021