Rasfoire documente

Actul din 2021 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate

publicat in M.Of. 468 din 05-mai-2021

Ordinul 483/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 468 din 05-mai-2021

Ordinul 562/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 468 din 05-mai-2021

Ordinul 33/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 468 din 05-mai-2021

Decretul 565/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

publicat in M.Of. 468 din 05-mai-2021

Legea 115/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

publicat in M.Of. 468 din 05-mai-2021