Rasfoire documente

Actul din 2021 - ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE PUBLICATE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 334/2006 PRIVIND FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Actul din 2021 - ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE PUBLICATE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 334/2006 PRIVIND FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Raportul 8.433/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidei Romilor Pro Europa, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Decizia 11/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.379/2000 pentru exploatarea marmurei în perimetrul Buteasa II, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea CMC - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2002

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Decizia 8/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.246/2001 pentru exploatarea calcarului industrial şi de construcţii în perimetrul Răstoci, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea CMC - S.R.L. Cărbunari, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2002

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Decizia 297/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Hotarirea 480/2021 privind recunoaşterea Fundaţiei ''Episcop Melchisedec'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Hotarirea 479/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare pavilion nou medicină operaţională - politraumă D+P+4E, drum acces şi reţele în cazarma 646 Braşovî

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Hotarirea 474/2021 privind înfiinţarea subunităţii profesioniste speciale de intervenţie ''Detaşamentul special de pompieri Cernavodă'' în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ''Dobrogea'' al Judeţului Constanţa

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Hotarirea 460/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021

Hotarirea 459/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 452 din 28-apr-2021