Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 30/2021 privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Decizia 289/2021 pentru numirea doamnei Adela Crăciun în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Decizia 290/2021 pentru numirea domnului Cristian-Marius Litan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Decizia 288/2021 pentru eliberarea doamnei Vali Pena din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Decizia 287/2021 pentru eliberarea doamnei Ioana Mihăilă din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Decizia 286/2021 privind numirea domnului Claudiu-Mădălin Giurcău în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Decizia 285/2021 privind eliberarea domnului Ioan Alexandru Zarug din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Decizia 284/2021 privind numirea domnului Romulus Bulacu în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Decizia 283/2021 privind revocarea domnului Paul Racoviţă din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Hotarirea 458/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare, extindere şi dotare corp spital nou C1 + C2, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, judeţul Giurgiu''

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Hotarirea 453/2021 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Botoşani şi Vâlcea

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021