Rasfoire documente

Rezolutia MEPC.315(74)/2019 Amendamente la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă şi amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc)

publicat in M.Of. 422 din 21-apr-2021

Ordinul 248/2021 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă şi amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019

publicat in M.Of. 422 din 21-apr-2021

Ordinul 76/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

publicat in M.Of. 422 din 21-apr-2021

Hotarirea 446/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului

publicat in M.Of. 422 din 21-apr-2021

Decretul 321/2021 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 422 din 21-apr-2021

Hotarirea 55/2021 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Florian Dorel Bodog, fost ministru al sănătăţii

publicat in M.Of. 422 din 21-apr-2021