Rasfoire documente

Hotarirea 475/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenţei medicale spitaliceşti în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Decizia 295/2021 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordonanta urgenta 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordinul 257/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2021

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordinul 258/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Hotarirea 75/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordinul 7.058/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Lumina, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordinul 450/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordinul 449/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2021

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordinul M.81/2021 privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Decizia 294/2021 privind numirea doamnei Mioara Costin în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Decizia 293/2021 pentru numirea domnului Mihai-Sebastian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Decizia 292/2021 pentru eliberarea domnului Avram Fiţiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Hotarirea 473/2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Melly Joan Chelimo

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Hotarirea 472/2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Meringor Delvine Relin

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Hotarirea 471/2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Rutto Stella Jepkosgei

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Hotarirea 470/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniu

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021