Rasfoire documente

Anexa 7b/2020 la Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1886/2020 - ACORD DE FINANŢARE pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Ordinul 508/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Decizia 291/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Decizia 54/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Hotarirea 47/2021 privind modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Hotarirea 46/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Hotarirea 45/2021 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2020

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Hotarirea 44/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare şi inovare COM (2020) 628

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Hotarirea 43/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021

Hotarirea 42/2021 pentru numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 424 din 22-apr-2021