Rasfoire documente

Raportul 33.646/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Fodor Ferenc, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 33.212/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pintyo Lajos-Mozes, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Ordinul 244/2021 pentru modificarea punctului III din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Decizia 7/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale lit. A şi B ale capitolului I din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 şi ale art. 69 şi 70 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi ale art. I pct. 42 şi 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.471/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Antal Ferencz, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.468/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pap Ştefan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.464/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Janos Zsolt, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.461/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lazar Zoltan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.459/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rafain Endre, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.027/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szasz Emil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.025/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bunta Levente-Zoltan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.024/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Biro Jozsef, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 2.022/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marton Gabor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 3.650/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popa Petru Cristian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 33.657/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kosa Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 33.654/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lazar Bela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 33.651/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Biro Karoly, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021

Raportul 33.647/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kosa Gyarfas, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 418 din 21-apr-2021