Rasfoire documente

Actul din 2021 ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE PUBLICATE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 334/2006 PRIVIND FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE - Partidul Social Democrat - P.S.D.

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 47/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce priveşte conţinutul registrelor electronice - COM(2021) 28 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 46/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind rezilienţa entităţilor critice - COM(2020) 829 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 425/2021 privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 54/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele UE privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 21 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 53/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele UE privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 20 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 52/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN(2020) 18 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 51/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda UE privind combaterea terorismului: anticipare, prevenire, protejare şi răspuns - COM(2020) 795 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 50/2021 referitoare la Pachetul ''O Uniune Europeană a sănătăţii'' - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Uniuni Europene a sănătăţii: consolidarea rezilienţei UE în caz de ameninţări transfrontaliere la adresa sănătăţii - COM(2020) 724 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea rolului Agenţiei Europene pentru Medicamente în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de criză în domeniul medicamentelor şi al dispozitivelor medicale şi gestionarea acestora - COM(2020) 725 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru european de prevenire şi control al bolilor - COM(2020) 726 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi de abrogare a Deciziei nr. 1.082/2013/UE - COM(2020) 727 final şi Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru Europa - COM(2020) 761 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 49/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentul European şi al Consiliului privind guvernanţa datelor la nivel european (Legea privind guvernanţa datelor) - COM(2020) 767 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 48/2021 referitoare la propunerea de Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1.148 - COM(2020) 823 final

publicat in M.Of. 402 din 16-apr-2021