Rasfoire documente

Hotarirea 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Ordinul 3.009/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Ordinul 2.303/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Ordinul 13/2021 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Decretul 9/2021 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Decretul 8/2021 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Decretul 7/2021 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021