Rasfoire documente

Ordinul 371/2021 pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Ordinul 370/2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Ordinul 486/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Ordinul 85/2021 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Hotarirea 413/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa''

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Hotarirea 412/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara - Arad'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Decretul 306/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Decretul 305/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Decretul 304/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Decretul 303/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021

Decretul 302/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 395 din 15-apr-2021