Rasfoire documente

Ordinul 6.971/2021 privind modificarea Ordinului şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.920/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Baloteşti, cu satele aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decizia 280/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen Moraru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decizia 868/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Hotarirea 45/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decretul 297/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decretul 296/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decretul 295/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decretul 294/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decretul 293/2021 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decretul 292/2021 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decretul 291/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Legea 81/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Decretul 290/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Legea 80/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021