Rasfoire documente

Hotarirea 414/2021 privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Ordinul 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Ordinul 551/2021 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Ordinul 361/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decizia 277/2021 privind numirea domnului David Mihail în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decizia 276/2021 privind numirea domnului Alexandru Lucian Vasile în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decizia 275/2021 privind eliberarea domnului Alexandru Mihai Cacoveanu din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decretul 283/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 73/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decretul 282/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 72/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decretul 281/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 71/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decretul 280/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 70/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decretul 279/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 69/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Decretul 278/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 68/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021