Rasfoire documente

Raportul 5.878/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Raportul 5.675/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa Renaşterea Naţională, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Raportul 4.611/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Salvaţi România, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Raportul 4.567/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Mişcarea Populară, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Raportul 3.900/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Popular Maghiar din Transilvania - Erdely Magyar Neppart, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Raportul 3.681/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Raportul 3.296/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Alianţei Maghiare din Transilvania - Erdelyi Magyar Szovetseg, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Ordinul 231/2021 pentru aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Ordinul 53/2021 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Hotarirea 395/2021 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021

Hotarirea 364/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

publicat in M.Of. 360 din 08-apr-2021