Rasfoire documente

Norma din 2021 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-X/0) ''

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Hotarirea 143/2021 privind aprobarea Normei ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-X/0)

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Ordinul 73/2021 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Hotarirea 390/2021 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Anghel Saligny'' al judeţului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Decizia 112/2021 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Decretul 271/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 63/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Decretul 270/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 62/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Decretul 269/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 61/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021