Rasfoire documente

Ordinul 6.902/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Roşcani, cu satele aparţinătoare Roşcani şi Rădeni, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Ordinul 6.901/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Glodeni, cu satele aparţinătoare Glodeni, Guşoiu, Lăculeţe, Livezile, Malu Mierii şi Schela, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Ordinul 6.900/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Pucioasa, cu localităţile componente Bela, Diaconeşti, Glodeni, Malurile, Miculeşti, Pucioasa şi Pucioasa-Sat, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Decizia 265/2021 privind numirea domnului Răzvan-Codruţ Pop în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Decizia 264/2021 privind eliberarea domnului Mario De Mezzo din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Hotarirea 397/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Decretul 267/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Legea 60/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Decretul 266/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Legea 59/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021