Rasfoire documente

Ordinul 6.890/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Copăceni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 351 din 06-apr-2021

Ordinul 2/2021 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2019 privind stabilirea cerinţelor pentru recunoaşterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 351 din 06-apr-2021

Ordinul 6.889/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 351 din 06-apr-2021

Hotarirea 365/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 351 din 06-apr-2021

Decizia 39/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi ale art. IV pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 351 din 06-apr-2021

Decizia 883/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 351 din 06-apr-2021

Decretul 268/2021 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

publicat in M.Of. 351 din 06-apr-2021