Rasfoire documente

Ordinul 482/2021 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 12 ani şi 20 de ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 357 din 07-apr-2021

Decizia 268/2021 privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 357 din 07-apr-2021

Decizia 267/2021 pentru numirea domnului Costin-Traian Ţîra-Rădulescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 357 din 07-apr-2021

Decizia 266/2021 privind numirea domnului Mario De Mezzo în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 357 din 07-apr-2021

Hotarirea 404/2021 pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa'', pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 357 din 07-apr-2021

Hotarirea 392/2021 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 şi 2023, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 357 din 07-apr-2021

Decizia 102/2021 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) şi ale art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

publicat in M.Of. 357 din 07-apr-2021