Rasfoire documente

Ordinul 459/2021 privind aprobarea Ghidului ''Recomandări de vaccinare a pacienţilor cu imunodeficienţe de diverse cauze''

publicat in M.Of. 356 din 07-apr-2021

Ordinul 6.912/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Comăna, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 356 din 07-apr-2021

Ordinul 6.913/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Drăghiceni, cu satele aparţinătoare Drăghiceni, Grozăveşti şi Liiceni, judeţul Olt

publicat in M.Of. 356 din 07-apr-2021

Ordinul 572/2021 pentru modificarea preambulului conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională ''Apele Române'' prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.708/2020 pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională ''Apele Române''

publicat in M.Of. 356 din 07-apr-2021

Ordinul 93/2021 pentru modificarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 201/2019

publicat in M.Of. 356 din 07-apr-2021

Decizia 863/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) şi ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 356 din 07-apr-2021