Rasfoire documente

Decizia 12/2021 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 355 din 07-apr-2021

Ordinul 505/2021 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia castor (Castor fiber)

publicat in M.Of. 355 din 07-apr-2021

Procedura din 2021 de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import

publicat in M.Of. 355 din 07-apr-2021

Ordinul 149/2021 privind aprobarea Procedurii de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import

publicat in M.Of. 355 din 07-apr-2021

Hotarirea 389/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 355 din 07-apr-2021

Hotarirea 387/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de incendiul produs în judeţul Harghita

publicat in M.Of. 355 din 07-apr-2021