Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Ghid din 2021 privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Norma 7/2021 pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Decizia 259/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Liviu Gabriel Bulgaru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Decizia 258/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Cătălin Nica a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Decizia 257/2021 privind numirea domnului Alexandru Bologan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Hotarirea 366/2021 privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Amenajare râu Gilort în zona localităţii Novaci, judeţul Gorj'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Decizia 864/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Decretul 265/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Decretul 264/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021