Rasfoire documente

Ordinul 1.848/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Ordinul 6.873/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Ordinul 6.872/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Ordinul 6.871/2021 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Ordinul 6.870/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Ordinul 3.611/2021 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Decretul 262/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021