Rasfoire documente

Raportul 33.621/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Independentă pentru Sighişoara, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Raportul 5.357/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Oamenilor Liberi, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Raportul 4.319/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Abrudan Florin-Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Raportul 1.314/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Bucureşti 2020, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Raportul 33.181/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rad Emil Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Hotarirea 362/2021 privind aprobarea stemei comunei Ghergheasa, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Hotarirea 361/2021 privind aprobarea modelului steagului municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Hotarirea 360/2021 privind aprobarea stemei comunei Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Hotarirea 359/2021 privind aprobarea modelului steagului comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Hotarirea 337/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''P48 Unguriu - Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis şi deschis'' - Penitenciarul Focşani, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Hotarirea 336/2021 privind înscrierea imobilului 5159 situat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021

Decizia 898/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3^1 alin. (1^3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 49 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 338 din 02-apr-2021