Rasfoire documente

Ordinul 27/2021 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Rectificare din 2021 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 martie 2021

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Ordinul 218/2021 privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii ''Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.083/2020

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Hotarirea 384/2021 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes''

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Hotarirea 383/2021 privind prelungirea perioadei prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Ordonanta urgenta 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Decizia 897/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în forma modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013, aprobată prin Legea nr. 384/2013

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Decretul 261/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Decretul 260/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Decretul 259/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Decretul 258/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021