Rasfoire documente

Ordinul 429/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna aprilie 2021

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2021

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2021

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Ordinul 6.795/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dragomireşti-Vale, cu satele aparţinătoare Dragomireşti-Vale, Dragomireşti-Deal şi Zurbaua, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Ordinul 6.794/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roşcani, cu satele aparţinătoare Roşcani şi Rădeni, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Ordinul 461/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2021

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Ordinul 460/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2021

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Ordinul 440/2021 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Hotarirea 38/2021 privind modificarea art. 40 şi a lit. e) a art. 47 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021