Rasfoire documente

Norma 6/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Ordinul 6.783/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Ordinul 2.702/2021 pentru acreditarea Muzeului Naţional ''Brătianu'' din Ştefăneşti, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Decizia 253/2021 pentru eliberarea doamnei Oana-Marie Arat, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Hotarirea 353/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Ordonanta urgenta 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021