Rasfoire documente

Ordinul 356/2021 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.356/1.343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Ordinul 351/2021 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.356/1.343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Ordinul 23/2021 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.356/1.343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Hotarirea 379/2021 privind numirea domnului Budai Richard-Tiberius în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Hotarirea 378/2021 privind numirea domnului Buşi Sebastian-Nicolae în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Hotarirea 377/2021 privind numirea domnului Drăgănescu Ovidiu-Virgil în funcţia de subprefect al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Hotarirea 376/2021 privind numirea domnului Stauder Rudolf în funcţia de subprefect al judeţului Maramureş

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Hotarirea 375/2021 privind numirea domnului Holban Viorel în funcţia de subprefect al judeţului Buzău

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Hotarirea 374/2021 privind numirea domnului Szabo Zsolt în funcţia de prefect al judeţului Harghita

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Hotarirea 373/2021 privind numirea domnului Raduly Istvan în funcţia de prefect al judeţului Covasna

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Hotarirea 372/2021 privind numirea domnului Iordache Silviu în funcţia de prefect al judeţului Buzău

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Decizia 45/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 şi ale art. 33 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi ale art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Decizia 44/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 coroborat cu art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Decizia 885/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (4), alin. (5) lit. b), alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021

Decizia 829/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

publicat in M.Of. 329 din 01-apr-2021