Rasfoire documente

Ordinul 450/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Ordinul 6.804/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Ordinul 428/2021 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Ordinul 451/2021 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Decizia 255/2021 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale de renovare pe termen lung

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Decizia 254/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Hotarirea 380/2021 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea achiziţionării medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infecţie COVID-19, dispozitivelor medicale şi materialelor de protecţie individuală pentru personalul medico-sanitar

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Decizia 26/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Hotarirea 40/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN (2020) 18

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Hotarirea 39/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021

Declaratia 1/2021 privind unele manifestări cu caracter antisemit din România şi tentativele de reabilitare a criminalilor de război

publicat in M.Of. 328 din 31-mar-2021