Rasfoire documente

Ordinul 452/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.861/2020 pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi a modelului convenţiei de implementare

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decizia 888/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), ale art. 3 lit. a), d), lit. e) pct. 1, lit. f) şi g), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 24 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), art. 30, art. 60, art. 108 lit. c) şi ale art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decizia 881/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 254/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 253/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 252/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 251/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 250/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 249/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 248/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 247/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 246/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021

Decretul 245/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 326 din 31-mar-2021