Rasfoire documente

Decizia 252/2021 privind numirea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decizia 251/2021 privind eliberarea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decizia 250/2021 privind eliberarea domnului Cătălin Constantin Voinea-Mic din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decizia 249/2021 privind constatarea încetării aplicabilităţii Deciziei prim-ministrului nr. 490/2019 pentru numirea domnului Niculae Havrileţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decizia 248/2021 pentru constatarea încetării aplicabilităţii Deciziei prim-ministrului nr. 23/2020 privind numirea domnului Cornel Cătălin Bulf în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decizia 247/2021 privind constatarea încetării aplicabilităţii Deciziei prim-ministrului nr. 10/2020 pentru numirea domnului Iulian Cristian Simu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Hotarirea 335/2021 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Hotarirea 334/2021 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 15,5982 ha din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum şi al asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova'', obiectiv Conductă de transport gaze naturale Oneşti-Gherăeşti

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Hotarirea 333/2021 pentru modificarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decizia 802/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decretul 244/2021 privind conferirea Medaliei Aniversare Centenarul Marii Uniri

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decretul 243/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 54/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decretul 242/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 53/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Decretul 241/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 52/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021