Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Ordinul 6.775/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoşani, cu satele aparţinătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoşani şi Zăvoiu, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Ordinul 6.776/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Ordinul 63/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 433/2020 privind iniţierea monitorizării tematice a unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Hotarirea 352/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Decretul 239/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Legea 50/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021