Rasfoire documente

Ordinul 6.746/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 303 din 25-mar-2021

Ordinul 6.745/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare Buciumeni, Dealu Mare şi Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 303 din 25-mar-2021

Hotarirea 341/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

publicat in M.Of. 303 din 25-mar-2021

Hotarirea 340/2021 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru anul 2021, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

publicat in M.Of. 303 din 25-mar-2021

Decizia 899/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 303 din 25-mar-2021

Decretul 238/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 303 din 25-mar-2021

Decretul 237/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 303 din 25-mar-2021

Decizia 5/2021 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

publicat in M.Of. 303 din 25-mar-2021