Rasfoire documente

Ordinul 6.744/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Decizia 841/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 37/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 36/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă - înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului - COM (2020) 789

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 35/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populaţiei - Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii - COM(2021) 50

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 34/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 69/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 33/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 32/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 32/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2020 privind politica de extindere a UE - COM(2020) 660 final

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 31/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte conferirea de competenţe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizaţi în anumite dispoziţii ale directivei menţionate - COM(2020) 749 final

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Hotarirea 30/2021 cu privire la Cartea Albă referitoare la stabilirea unor condiţii de concurenţă echitabile în ceea ce priveşte subvenţiile străine - COM(2020) 253 final

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Ordinul 6.743/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 301 din 25-mar-2021