Rasfoire documente

Regulament-Cadru din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Ordinul 733/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Regulament din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Ordinul 732/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Ordinul 338/2021 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Ordinul 59/2021 pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 32/2020 privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Ordinul M.57/2021 pentru completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 şi pentru modificarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Ordinul 55/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021