Rasfoire documente

Instructiuni din 2013 (Fi.-11/1) privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Ordinul M.59/2013 pentru aprobarea Fi.-11/1, Instrucţiuni privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Ordinul M.219/2020 privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în anul 2013

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Decizia 664/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Decizia 326/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale capitolului II cu referire la nr. crt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 şi 9 din anexa nr. V la aceeaşi lege

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021