Rasfoire documente

Hotarirea 4/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 2.714/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Munteanu-Galiu Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 2.713/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nanu Mihai-Codruţ, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 2.599/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Miron Tiberiu-Cătălin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 1.903/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pascaru Ioan-Virgil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 443/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moise Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 33.605/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Niţu Sandu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 33.549/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Oprea Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 33.520/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pantazică Simion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 33.481/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Necula Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 33.479/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihuleac Ana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 33.250/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Modreanu Pasică, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 33.192/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mitrea Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 32.775/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Modreanu Radu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 32.652/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Păun Toni, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 32.462/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihălcuţ Petronela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Raportul 31.465/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nica Iulian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Decizia 28/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021

Hotarirea 24/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 - Asigurarea unei informări corecte - JOIN(2020) 8 final

publicat in M.Of. 299 din 25-mar-2021