Rasfoire documente

Ordinul 6.723/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şona, cu satul aparţinător Biia, judeţul Alba

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Ordinul 6.722/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Coltău, cu localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Ordinul 390/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Ordinul 389/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Ordinul 387/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Ordinul 380/2021 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 317/2021 privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 21/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2021 - O Uniune a vitalităţii într-o lume a fragilităţii - COM (2020) 690 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 20/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 şi dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 688 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 19/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană - COM (2020) 682 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 18/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mediului aferent ghişeului unic al Uniunii Europene pentru vămi şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 - COM (2020) 673 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 17/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - O Uniune a egalităţii: Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea şi participarea romilor - COM (2020) 620 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 16/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Planul de acţiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025 - COM (2020) 565 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 15/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului - COM (2020) 642 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 14/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producţia ecologică în ceea ce priveşte data de aplicare a acestuia şi anumite alte date menţionate în regulamentul respectiv - COM (2020) 483 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021

Hotarirea 13/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârşit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 491 final

publicat in M.Of. 296 din 24-mar-2021