Rasfoire documente

Decizia 101/2021 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 2.999/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rus Filip Cornel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 2.983/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Roş Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 2.962/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pop Alexandra-Liana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 2.656/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popa Rusalim-Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 2.655/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popa Răzvan-Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 2.631/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szabo Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 2.630/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stan Mihaela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 2.629/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sere Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 33.796/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szasz Gyorgy, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 32.523/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Schvarczkopf Gavril Francisc, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 32.521/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rupa Ştefan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 32.503/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sallai Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 32.497/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şulea Horia-Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 32.484/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şerban Mariana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 32.483/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sămărtinean Bogdan-Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Raportul 32.466/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Socaciu Cristian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Regulamentul 7/2021 privind obligaţia de întocmire de către emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021