Rasfoire documente

Raportul 4.088/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Jalbă Tiberiu-Mihai-Antoniu, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 4.023/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petrea Ionel, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 4.002/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zamfir-Ignat Ştefan-Costin, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 3.997/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 3.995/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Martin Corina, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 3.966/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Calu Neculai, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 3.838/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Duţă Maria-Mihaela, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 3.666/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rădulescu Virgil-Florin, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 3.663/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Apostolache Mihai Cristian, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 3.660/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bogdan Dumitru, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 3.347/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ichim Costică-Romică, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 2.772/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Roşu Gică, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Raportul 2.175/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Caralicea Gheorghe, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Hotarirea 28/2021 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Ordinul 205/2021 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a plăţii disputelor contractuale, astfel cum acestea au fost stabilite prin comisiile de adjudecare a disputelor, aferente proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Ordinul 199/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Hotarirea 325/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod pe DN 13C km 1+200, peste râul Târnava Mare la Vânători''

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021

Hotarirea 323/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 decembrie 2020 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2020, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

publicat in M.Of. 289 din 23-mar-2021