Rasfoire documente

Ordinul 393/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 231/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 230/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 229/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 228/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 227/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 226/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 225/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 224/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 223/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 222/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 221/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 220/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Decretul 219/2021 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Legea 49/2021 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021