Rasfoire documente

Ordinul 420/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.062/2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 3.657/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ţariuc Gavrilă, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 2.936/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pop Marius-Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 2.927/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tălpăşan Vasile-Grigore, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 2.923/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stan Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 687/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Silaghi Florin-Teodor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 674/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petruş Adrian-Miron, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 33.619/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szekely Ladislau, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 33.617/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sălăgean Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 33.184/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vancea Tudorel Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 33.140/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Roşu Emese Bernadeta, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 33.139/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sonea Dimitrie Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 33.138/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 33.132/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szonyi Laszlo, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 32.937/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rednic Sorin-Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 32.892/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sauciuc Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Raportul 32.891/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stegeran Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Ordinul 421/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Ordinul 417/2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Ordinul 410/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Hotarirea 342/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Noua casă''

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021

Decizia 843/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 285 din 22-mar-2021