Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 2.777/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale minorităţii Uniunea Sârbilor din România, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 2.633/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vuşcan Ioan-Cristian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 1.262/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale minorităţii Uniunea Bulgară din Banat România, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 988/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sas Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 987/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Racolţa Ioan Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 984/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tuns Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.717/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Peter Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.597/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tiution Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.595/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simon Levente, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.575/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Solomeş Iacob, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.574/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pop Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.175/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sturz Ionuţ Viorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.134/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szucs Ferenc, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.108/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vass Otto, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 33.080/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pintea Tiberiu, cu ocazia alegeri autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Raportul 32.803/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zsido Lorant Gabor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Ordinul 6.658/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Sânpetru, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Ordinul 369/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Instructiunile 43/2021 pentru abrogarea anexei nr. 10 la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021