Rasfoire documente

Hotarirea 301/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de investiţii şi intervenţii în cazarma 705 Piteştiî

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Hotarirea 299/2021 pentru modificarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Hotarirea 297/2021 privind recunoaşterea Asociaţiei Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Actul din 2021 Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2020 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Actul din 2021 Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2020 - Uniunea Democrată Turcă din România (U.D.T.R.)

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Decizia 1/2021 [A] privind interpretarea dispoziţiilor art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare [art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare], art. 91 alin. (1^1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Ordinul 2.657/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Hotarirea 302/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de intervenţie la pavilionul B în cazarma 646 Braşov''

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021