Rasfoire documente

Raportul 2.825/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Negrea Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 2.507/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Neamţu Teodor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 2.500/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simioancă Mihaela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 1.551/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Negru Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 1.540/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Olteanu Iulian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 1.538/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Oţet Nela Olga, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 500/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent State Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.768/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Neagoe Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.733/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Opriş Ilie-Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.112/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Panţa Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.089/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ognean Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.088/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Spiridon-Gafton Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.050/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nuţ Alin-Ciprian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.049/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Neicu Elverică, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.027/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Niţă Dorina-Veronica, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Raportul 33.026/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Murgoi Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Metodologie din 2021 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Ordinul 100/2021 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Ordinul 66/2021 pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Hotarirea 312/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor centre de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Hotarirea 311/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare pavilion administrativ, reţele utilităţi şi acces rutier/pietonal în cazarma 389 Bucureşti''

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021