Rasfoire documente

Ordinul 368/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.582/2020 privind aprobarea preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizaţiei de import paralel sau în baza autorizaţiei de distribuţie paralelă

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Decizia 239/2021 pentru numirea domnului Sergiu-Horia Hossu în funcţia de şef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Decizia 238/2021 pentru numirea domnului Gabriel Marius Mureşan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Decizia 237/2021 privind numirea domnului Eugen Ioan Cozma în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Decizia 236/2021 privind revocarea domnului Paul-Emil Ciubotaru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Hotarirea 321/2021 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Hotarirea 320/2021 pentru modificarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Hotarirea 319/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Hotarirea 314/2021 privind înscrierea unui imobil, teren şi construcţii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii din Petroşani

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Hotarirea 313/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Palatul Copiilor, municipiul Ploieşti, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Ordonanta urgenta 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Hotarirea 31/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Decretul 215/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Decretul 214/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Legea 46/2021 pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Decretul 213/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Legea 45/2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021