Rasfoire documente

Ordinul 16/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Ordinul 6.641/2021 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Vişina Nouă, judeţul Olt

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Ordinul 6.640/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Ordinul 6.639/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cornetu, cu satele aparţinătoare Cornetu şi Buda, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Ordinul 6.638/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Ordinul 400/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Hotarirea 300/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Decretul 182/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Legea 18/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021