Rasfoire documente

Raportul 2.496/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupescu Ştefan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 2.492/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lotrean Elena, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 2.251/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Motoi Cristian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 2.249/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matei Constantin-Robert, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 2.242/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moţ Adrian-Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 1.448/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Maghici Medrea, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 501/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mercan Laurenţiu Anton, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 496/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moroiu Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 33.767/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Minea Vasile-Costel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 33.732/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Muntiu Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 33.731/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Muntean Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 33.081/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mârza Claudiu-Bogdan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 33.062/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Muntean Vasile-Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 33.057/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mariş Gheorghe-Eugen, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 33.046/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mareş Daniel-Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Raportul 33.038/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Macavei Viorica, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Ordinul 334/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Ordinul 272/2021 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Hotarirea 310/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare remize şi rampă spălare tehnică militară, reţele utilităţi şi amenajări exterioare în cazarma 1368 Timişoara''

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Hotarirea 309/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare infrastructură în cazarma 3600 Mihai Bravu''

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Hotarirea 308/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construcţie pavilion nou - învăţământ/cazare în cazarma 1175 Braşov''

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021

Hotarirea 307/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Demolare pavilioane existente, lucrări de consolidare şi reabilitare pavilioane existente, realizare pavilioane noi, împrejmuire, foişoare şi reabilitare reţele utilităţi în cazarma 1253 Caracal''

publicat in M.Of. 261 din 16-mar-2021