Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Regulamentului preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 1 februarie 2021

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Decizia 278/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj SIGURA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Circulara 7/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la încheierea unificării monetare

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Ordinul 6.612/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bîra, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Decizia 222/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Decizia 221/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Decizia 220/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Decizia 219/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Decizia 893/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021