Rasfoire documente

Ordinul 271/2021 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 3.274/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ariton Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 3.273/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Artene Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 3.270/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Axinte Dan Paul, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 3.019/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Asaftei Cristian-Dan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 2.252/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bălan Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 2.238/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Alecsandru Dragoş, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 2.055/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ancuţa Teodor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 1.907/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bacoş Andrei Lucian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 493/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Anghel Ion Eduard, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 489/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Avram Bogdan Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 33.110/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Anucuţa Şofronică-Tomiţă, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 33.104/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Balint Aspăzica, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 33.103/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Albu-Şchioapătă Nicoleta Daniela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 33.045/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Almăşan Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 33.029/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Amititeloaie Alin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Raportul 33.024/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Băluţă Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Ordinul 3.494/2020 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. Eternitate nr. 121, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Ansamblul Cimitirului Eternitatea, în categoria IV - monumente memoriale şi funerare, a - ansamblu, grupa B

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021

Decizia 836/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 251 din 12-mar-2021