Rasfoire documente

Ordinul 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii ''Alerte MS''

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Norma din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Ordinul 335/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Ordinul 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Decizia 210/2021 pentru numirea domnului Ioan Cristian Haiduc în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Decizia 209/2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Horea-Arthur Şarlea din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Hotarirea 286/2021 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Aeroclubului României în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială ''Elie Carafoli'' - I.N.C.A.S. Bucureşti

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Decizia 62/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Hotarirea 12/2021 pentru modificarea Regulamentului Senatului

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021